FORE KAZIKLI İKSA UYGULAMASI

Günümüzde derin temeller önemli mühendislik yapıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek yapılar, metro ve tünel gibi hayati yapıların inşası sırasında zemin stabilitesini korumak amacıyla iksa sistemleri uygulanır. İksa sisteminin tasarımı, kazı derinliği, zeminin cinsi, yeraltı suyu durumu, yakın çevresel yapıların yükleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
Fore kazık ve ankrajlı bir istinat yapısında düşey yöndeki elemanlar fore kazıklar ile oluşurken, zemin ve yeraltı suyu şartları, çevresel yükler, deformasyon kriterleri vb. faktörlere bağlı olarak yatayda değişken sayı ve boyutlarda göğüsleme kirişleri ve öngermeli ankrajlar ile desteklenmiş bir yapıdır.
Fore kazıklar farklı kapasite ve boyutta makine ve ekipmanlar kullanılarak inşa edilebilir. Delgi esnasında zemin şartlarına bağlı olarak geçici muhafaza (kılıf) borusu veya bentonit çamuru kullanılarak yapılabilirler.
Fore kazıklar iksa sisteminin inşasına önce düşey elemanlar olarak inşa edilip başlık kirişi ile birbirlerine bağlandıktan sonra, kademeler halinde kazı yapılarak projesinde öngörülen seviyelerde kiriş ve ankrajlar inşaa edilir. Fore kazıkların konumlarının başlangıçta doğru yerleştirilmesi amacıyla kılavuz duvarlar kullanılabilir.
Çevre şartlarına bağlı olarak öngermeli ankrajların uygulanamayacağı durumlarda, düşey fore kazık elemanları kazı içerisinden kademeler halinde göğüsleme kirişlerine dayanan destek boruları veya kirişleri (strut) ile de desteklenebilirler.
Osman Camcı Grup olarak teknolojinin getirdiği son sistem makine, ekipmanlarımız ve konusunda uzman mühendis kadrolarımızla iksa sistemlerinin tasarımından uygulanmasına ve deformasyon ölçümleri ile raporlanmasına kadar çözüm ortağınız olarak hizmet vermekteyiz.