KARA YOLU

Karayolları projelerinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur 

1-Yol  güzergahının  etüdü
2-Kesin  güzergahın  aplikasyonu
3-Yol güzergahında poligon ağının oluşturulması.
4-Yol güzergahında şeritvari halihazır  haritanın çıkarılması  
5-Boyuna ve enine kesitlerin çizimi ve hesaplanması
6-Hacim hesapları ve brükner eğrisi ile toprak dağıtımı  
7-Yol maliyetinin hesaplanması    
İşleyiş aşamasında yapılan çalışmalar ise şunlardır   
1-Şev kazıklarının çakılması  
2-Alt yapı (Toprak İşleri) ve Sanat yapılarının yapılması. (Menfez ,Köprü , Viyadük, Akadük gibi yapılar.)  
3-Üst yapının yapılması (Alt temel,Plentmiks,Bitümlü temel ,Binder,Aşınma )  
4- Yol aksesuarların yapılması.(Şerit çizgileri , Oto korkuluk vb.)